Direct contact? Bel: 0228 - 56 21 80
Tandartsen Om de Noord

Home > Onze praktijk > Praktijkvoorwaarden

Praktijkvoorwaarden

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, vragen wij u onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de huisregels van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling ZIJN, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen.

Uw gegevens

Alle gegevens die over de patiënt worden verzameld, worden gebruikt met als doel de hulp- en zorgverlening voor de patiënt.

Gegevens welk wij gebruiken zijn:

 • Naam en  adres gegevens
 • Geslacht
 • Geboorte datum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Verzekeringsgegevens
 • BSN nummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid

Bij het inschrijven van nieuwe patiënten wordt er een formulier door (U) de patient ondertekend. Dit formulier geeft ons toestemming om: 

I. Het verwerken van uw persoonsgegevens in het patiënten dossier.
II. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van de declaraties. 
III. Het verstrekken van persoonsgegevens aan een andere zorgaanbieder voor zover nodig in het kader van de behandeling. 

Wij delen door middel van een beveiligde mail uw burgerservicenummer, naam, geslacht, adres, woonplaats en geboortedatum en de reden waarom wij u verwijzen.

Wij werken volgens de wet AVG en beveiligen uw gegevens zo goed mogelijk.

Nieuwe patiënten

Voor het eerste bezoek bij uw tandarts kunt u het volgende verwachten:

 • Afnemen van een medische vragenlijst.
 • Een kennismaking en controle van uw gebit. 
 • Een röntgenologisch onderzoek, meestal bestaand uit 2 overzichtsfoto’s en eventueel een grote overzichtsfoto.
 • Bespreken van de “eventuele” problemen en het samen met u maken van een behandelplan.

Daar waar zich grote problemen voordoen kan een extra röntgenfoto noodzakelijk zijn.  Schroom niet om te vragen naar uitleg over bepaalde problemen. De tandarts wil graag met u meedenken en uw problemen zo goed mogelijk oplossen.

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren. Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt.

Wij herinneren u graag aan uw afspraak via SMS, het is daarom van belang dat uw gegevens up to date blijven. Wij vragen u dan ook ons te informeren als deze informatie wijzigt.

Onze afspraakherinneringen via SMS kunt u niet via SMS beantwoorden. U kunt met ons contact opnemen op ons vaste telefoonnummer of via mail.

Let op! Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra dienst van onze zijde. Echter, u blijft er zelf verantwoordelijk voor dat u op uw afspraak verschijnt. 

Gedrag 

Wij behandelen geen patiënten die onder invloed zijn van drank of drugs.

Wij behouden ons het recht voor om patiënten die discrimineren, agressief zijn, schreeuwen of schelden, wapens bij zich dragen, onder invloed van alcohol of drugs zijn of een hond meenemen te weigeren. Tevens accepteren wij geen ongewenste intimiteiten.

Aanmelden

Wij stellen het op prijs dat u zich bij de balie meldt zodra u bij ons aanwezig bent.

Controles

In onze praktijk bevelen wij het sterk aan om minimaal 2 maal per jaar voor controle en tandsteen verwijderen te komen. Afhankelijk van het advies van uw tandarts kan dit variëren, al naar gelang uw eigen gebitssituatie dit noodzakelijk maakt. Wij willen u graag van de best mogelijke zorg voorzien en onnodige kiespijn voor u voorkomen. Wij streven er dan ook na om gelijk na de halfjaarlijkse controle gelijk een nieuwe afspraak met u in te plannen voor over een half jaar.

Preventie

Wij besteden veel aandacht aan preventie. Immers het voorkomen van gaatjes is beter dan genezen. Indien noodzakelijk verwijzen wij u naar de mondhygiëniste. Zij verwijdert tandsteen en reinigt uw gebit. Een reiniging bij de mondhygiëniste bestaat altijd uit preventieve voorlichting en reiniging. Tevens maken wij regelmatig röntgenfoto’s bij onze patiënten.

De tandarts kan uitlopen

Wanneer een patiënt belt met een pijnklacht, is aan de telefoon niet altijd goed in te schatten wat de juiste oplossing is. Hierdoor gebeurt het wel eens dat een behandeling langer duurt dan voorzien en uitloopt, waardoor een volgende afspraak later kan beginnen. Wij rekenen hierbij op uw begrip.

Het te laat komen voor een afspraak

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak

Indien u niet in staat bent uw afspraak na te komen, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Indien u langer dan 24 uur van te voren afbelt krijgt u geen rekening, echter, indien u niet op tijd afbelt, of zonder bericht niet op uw afspraak verschijnt, wordt deze afspraak aan u doorberekend volgens de standaard code C90. Het bedrag is afhankelijk van de behandeling.

Pijnklachten/spoedgevallen

Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen.
Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Dienst /waarneming

Buiten onze reguliere openingstijden, op feestdagen en in het weekend (zaterdag en zondag) werken wij voor onze Spoeddienst samen met de Tandartsspoedpraktijk in Alkmaar aan de Stationsweg 60. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen welke niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot Tandartsspoedpraktijk op tel: 0900-8602 (€0.90 per gesprek) voor informatie zie website www.tandartsspoedpraktijk.nl

Uw gegevens up-to-date

Wij vragen u veranderingen van gegevens aan ons door te geven. (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummers, e-mailadres).
Geef veranderingen in uw gezondheid door aan uw tandarts, dit kan van belang zijn voor uw behandeling. 

Begrotingen

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting.
Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!

De bedragen op de begroting zijn slechts een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen in het behandelplan en tariefwijzigingen zullen worden doorgevoerd.

Rekeningen/betalingen

Wij werken met Infomedics. Dit is een organisatie die onze nota’s verwerkt. U krijgt van ons dus geen nota’s. Deze worden door Infomedics verstuurd. Heeft u vragen over uw nota? Dan dient u bij Infomedics navraag te doen. Telefoonnummer: 036-2031900.

Wilt u de behandeling gelijk na behandeling betalen kan dit ook. Wij beschikken over een pin apparaat. 

Betalingen tijdens de week- of weekenddienst kunnen uitsluitend contant worden betaald.

Wij raden u aan dat u zichzelf goed op de hoogte stelt voor welke zaken u verzekerd bent en voor welk maximum bedrag, zodat u geen nare verrassingen te wachten staan.